Blog firmy Poliman

Tworzymy portale, strony internetowe, gry i aplikacje. Projektujemy, programujemy, obsługujemy i inspirujemy.

Browsing Archive:

Daily Archives: 21 kwietnia 2010

Dotacje unijne – działanie 8.1

„Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”
8 oś priorytetowa “Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki”

Najpopularniejsze obecnie źródło dofinansowania inwestycji w dziedzinie IT dla małych i średnich przedsiębiorstw stanowi Program Innowacyjna Gospodarka, w ramach którego wyróżniono działanie 8.1 i 8.2. Pochodzące z nich fundusze mogą pokryć nawet 85% tzw. wydatków kwalifikowanych . Jeszcze niedawno dofinansowania były wypłacane tylko po poniesieniu kosztów jako pewnego rodzaju refundacja. Obecnie, w związku ze stagnacją gospodarczą, do 30% całości kwoty dofinansowania może być wypłacona w formie zaliczkowej na poczet realizacji danego projektu.

Continue reading