Blog firmy Poliman

Tworzymy portale, strony internetowe, gry i aplikacje. Projektujemy, programujemy, obsługujemy i inspirujemy.

Browsing Archive:

Monthly Archives: kwiecień 2010

Dotacje unijne – działanie 8.2

Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Pod działanie 8.2 podlegają wszystkie przedsięwzięcia o charakterze zarówno technicznym (informacyjnym) jak również organizacyjnym, które prowadzą do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej, obejmujące trzy lub więcej przedsiębiorstw.
Typowy projekt w działaniu 8.2 obejmuje wdrożenie nowych lub integracje istniejących systemów informatycznych przedsiębiorstw, mających na celu umożliwienie automatyzacji wymiany informacji pomiędzy systemami informatycznymi współpracujących przedsiębiorców.
Dofinansowanie skierowane jest w tym przypadku również do małych i mikro przedsiębiorstw, a okres dofinansowanie nie może przekraczać 24 miesięcy.

Continue reading

Dotacje unijne – działanie 8.1

„Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”
8 oś priorytetowa “Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki”

Najpopularniejsze obecnie źródło dofinansowania inwestycji w dziedzinie IT dla małych i średnich przedsiębiorstw stanowi Program Innowacyjna Gospodarka, w ramach którego wyróżniono działanie 8.1 i 8.2. Pochodzące z nich fundusze mogą pokryć nawet 85% tzw. wydatków kwalifikowanych . Jeszcze niedawno dofinansowania były wypłacane tylko po poniesieniu kosztów jako pewnego rodzaju refundacja. Obecnie, w związku ze stagnacją gospodarczą, do 30% całości kwoty dofinansowania może być wypłacona w formie zaliczkowej na poczet realizacji danego projektu.

Continue reading