Blog firmy Poliman

Tworzymy portale, strony internetowe, gry i aplikacje. Projektujemy, programujemy, obsługujemy i inspirujemy.

Dotacje unijne – działanie 8.1

„Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”
8 oś priorytetowa “Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki”

Najpopularniejsze obecnie źródło dofinansowania inwestycji w dziedzinie IT dla małych i średnich przedsiębiorstw stanowi Program Innowacyjna Gospodarka, w ramach którego wyróżniono działanie 8.1 i 8.2. Pochodzące z nich fundusze mogą pokryć nawet 85% tzw. wydatków kwalifikowanych . Jeszcze niedawno dofinansowania były wypłacane tylko po poniesieniu kosztów jako pewnego rodzaju refundacja. Obecnie, w związku ze stagnacją gospodarczą, do 30% całości kwoty dofinansowania może być wypłacona w formie zaliczkowej na poczet realizacji danego projektu.

Pod działanie to podlegają wszystkie projekty mające na celu świadczenie usług drogą elektroniczną (usług cyfrowych), w tym wytworzenie produktów, które są niezbędne  do świadczenie wyżej opisanych usług.  Rezultatem takiego dofinansowanego projektu musi być wytwarzanie, świadczenie lub aktualizacja usług cyfrowych. Projekt objęty wsparciem z powyższego działania nie może trwać dłużej niż 24 miesiące. Dotacje może otrzymać każde mikro lub małe przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność gospodarczą nie dłużej niż przez okres 1 roku, przy czym działalnośc ta jest ich pierwszą działalnością.
Aby zrozumieć kto może starać się o dofinansowanie z działania 8.1 należy dokładnie określić co kryje się pod pojęciami „e-usługa” oraz „produkt cyfrowy”.

E-usługa:

– polega na wysyłaniu lub odbieraniu danych za pomocą systemów informatycznych lub teleinformatycznych,

– jest świadczona w sposób zautomatyzowany poprzez technologie informacyjną i wymaga niewielkiego udziału człowieka,

– jest zindywidualizowana do potrzeb konkretnego użytkownika,

– jest realizowana zdalnie.

E-usługa jest na przykład  stworzenie serwisu internetowego,  wortalu, wdrożenie systemu płatności on-line, czy rezerwacji poprzez internet itp.  Wszelkiego rodzaju e-ubezpieczenia, e-finanse, e-fotoalbumy, e-translacje, e-rekrutacje…

Z kolei produkt cyfrowy to plik zawierający informacje w postaci cyfrowej, będące przedmiotem działalności. Produkt cyfrowy to więc zdjęcia, pliki wideo,  dokumenty, oprogramowanie i utwory autorskie.
Produkty cyfrowe można bezpośrednio kupować i sprzedawać. Można sprzedawać licencje na korzystanie z nich, mogą też być składnikiem innych produktów lub usług – w tym wypadku ich koszty są wliczone w cenę tych produktów lub usług.
Innymi słowy produktem cyfrowym może być oprogramowanie wspomagającego zarządzanie, produkcje, kadry, zarządzanie relacjami z klientami itp. System taki musi być stworzony i dostosowany do procesów zachodzących w firmie, która jest zleceniodawcą.

Wysokość dotacji jest zależna od wieku wnioskodawcy.  Osoby prowadzące działalność gospodarczą dodatkowo  mające poniżej 27 lat – 85%, pozostali wnioskodawcy 70%. Od roku 2010 zmieniona została również maksymalna kwota dotacji. Limit wydatków kwalifikowanych wynosi obecnie 700 tysięcy złotych, a co za tym idzie maksymalna dotacja wynosi:

– 595 tysięcy złotych dla osób do 27 roku życia,

– 490 tysięcy złotych dla pozostałych.

Nasza firma, posiada doświadczenie we wspieraniu i wykonywaniu projektów dofinansowywanych ze środków unijnych.  Pomagamy w tworzeniu wniosków o dofinansowanie dla działalności 8.1 i 8.2 oraz realizujemy projekty objęte wsparciem z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Be Sociable, Share!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.